kontakt@japanresa.se

031 – 40 80 90   Mån – Fre   11:00 to 15:00

JTB GMT

Auktoriserad Travel Agent

Sök
Stäng denna sökruta.

Resevillkor

Våra villkor
Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan resenären och Japanresa.

Japanresa utgår ifrån SRF:s allmäna resevillkor.

Nedan följer kompletterande resevillkor. I de fall att det finns motstridigheter mellan de kompletterande resevillkoren och SRF:s allmäna resevillkor gäller de kompletterande resevillkoren.

Adressändring
Resenären är skyldig att hålla Japanresa underrättade i fall av adressändring innan resans avgång.

Anmälan/betalning
En anmälningsavgift om 5000 SEK per resenär måste betalas in inom en vecka från att Japanresa bekräftat bokningen via epost. När anmälningsavgiften är betald är anmälan till resan bindande. Resterande belopp (dvs. resans pris minus anmälningsavgiften) måste vara Japanresa tillhanda senast 30 dagar innan resans avgång, annars räknas resan som avbokad. För bokningar som görs senare än 35 dagar innan en resas avgång måste hela beloppet betalas in omgående, efter mottagen bokningsbekräftelse.

Eventuella rabatter dras ej från anmälningsavgiften.

Avbeställning
Japanresa erbjuder inte avbeställningsskydd. Avbokningsavgift enligt nedan.

Om avbokning sker:

31 dagar eller mer innan avresa: 100 % av anmälningsavgiften

30-15 dagar innan avresa: 50 % av resans pris

14 dagar eller mindre innan avresa: 100 % av resans pris.

Försäkringar
Vi rekommenderar att du tecknar en heltäckande försäkring innan resan som ger fullgott skydd vid sjukdom, olycksfall och ev. hemtransport i samband med sjukdom eller skada.

Varför behöver vi era personuppgifter:
Vid bokning av våra resor eller annan tjänst registreras era personuppgifter för att vi ska kunna hantera den tjänsten. Efter genomförd resa sparas era kontaktuppgifter för framtida kunderbjudanden. Förutom till marknadsföringen använder vi era uppgifter även för att förbättra vår service genom utvärderingsenkäter för våra resor.

Hur använder vi era personuppgifter:
Vid bokning av vår resa accepterar ni och samtycker till denna hantering av era personuppgifter. Vi delar aldrig era personuppgifter med tredje part förutom när det är nödvändigt för att kunna genomföra den berörda tjänsten. Ett exempel på detta är att vi delar era namn med hotell i Japan för att kunna boka rum.

Japanresa är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att det är oss ni kontaktar ifall ni vill ha era uppgifter borttagna från vårt register.

Prisändring
Vi förbehåller oss rätten att ändra priset på resan med upp till 10% vid större förändringar av resans kostnader, till exempel vid valutasvängningar, om dessa inträffar senast 35 dagar innan avresa. Vid en prisändring meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock inte senare än 35 dagar innan avresa.

Resegaranti
Japanresa som drivs av Fluxilo AB är baserade i Göteborg – därav följer att det är svensk konsumentlagstiftning som gäller när du köper en av våra resor. I praktiken innebär detta att utifall Japanresa plötsligt skulle gå i konkurs innan resans avgång kan man vända sig till svenska Kammarkollegiet där Japanresa (Fluxilo AB) har ställt erforderliga resegarantier. Kolla upp vår resegaranti hos Kammarkollegiet vid frågor.

Japanresa frånsäger sig ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som “force majeur”, till exempel naturkatastrofer.

Visum
Visum till Japan behövs ej för svenska medborgare eller medborgare av övriga EES-länder under Japans “Exemption of Visa program” för vistelser under 90 dagar. Om resenären ej är medborgare i Sverige eller annat EES-land faller ansvaret på resenären att förse sig med giltigt visum om sådant krävs. Japanska ambassaden i Stockholm kan nås på telefonnummer 08-661 88 20 för visumsfrågor.

Om resenären av någon anledning skulle vägras inträde till Japan faller ansvaret på resenären och ingen återbetalning sker.

Ändring av resans utformning
Japanresa’s resor är utformade på ett sätt som omöjliggör en garanti för att den förutbestämda resplanen följs till hundra procent. Resplanen, som den anges på hemsidan, etc., är alltid preliminär och har utformats efter kundens önskemål. Detta usträcker sig vanligtvis till att exempelvis en aktivitet förflyttas från en dag till en annan på grund av väderlek, etc., men kan även inbegripa större ändringar, exempelvis byte av hotell, restaurang eller transportmedel på grund av oförutsedda orsaker.