kontakt@japanresa.se

031 – 40 80 90   Mån – Fre   11:00 to 15:00

JTB GMT

Auktoriserad Travel Agent

Sök
Stäng denna sökruta.

Om cookies
Vi använder cookies på våra olika webbplatser för att underlätta våra besökares aktiviteter på våra sajter. Vi använder cookies av tekniska skäl men även för att kunna mäta trafiken på våra olika sajter av rent statistiska skäl. Informationen som samlas in är helt anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn, personnummer eller e-postadress. Våra cookies kan inte heller skicka virus till din dator. I och med att du använder våra webbplatser samtycker du till användning av cookies. Vi använder Google Analytics för att analysera data på webbplatsen.

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil och en liten mängd data som skickas från en webbplats till en besökares webbläsare där den lagras på besökarens hårddisk. Alla webbplatser kan skicka cookies till en besökares webbläsare om inställningarna i webbläsaren tillåter det. Vid ett återkommande besök kan vi därför hämta denna cookie från besökaren och anpassa innehållet på våra sajter för att underlätta för dig som besökare, eller rikta en viss typ av kommunikation unikt anpassad för dig som besökare. Denna cookie ligger vanligtvis kvar till dess att användaren väljer att radera cookies, vilket man kan göra i webbläsarens inställningar.

Stänga av cookies
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

Japan Rail Pass

§ 1. Valuta
Priset för Japan Rail Pass presenteras i SEK och JPY. Köpet genomförs och betalas i Svenska Kronor, SEK. Ert kort eller önskad betalningsmetod debiteras direkt vid köp.

§ 2. Frakt
Samtliga Japan Rail Pass skickas ut fysiskt av Flygi AB. JR Group kräver att man medhaver original vouchern som utfärdats av Flygi vid inväxling i Japan och godkänner inte bilder eller kopior av er JR Pass voucher (MCO). Frakten hanteras av Postnord och Flygi AB ansvarar inte för eventuella försenigar påverkade av Postnord eller andra transportrelaterade problem som kan uppstå med er order efter att vi lämnat ifrån oss försändelsen. Samma gäller vid försändelser med UPS och andra leveransalterantiv.

Samtliga Japan Rail Pass skickas inom 1-3 arbetsdagar från köp. Uppskattad leveranstid av era Japan Rail Pass är 1-4 arbetsdagar från att Flygi AB lämnat ifrån sig försändelsen till Postnord eller annat fraktbolag.

§ 3. Returpolicy
Ett Japan Rail Pass som inte aktiverats och brukats kan returnerneras inom 12 månader från att det utfärdats hos oss på Flygi. Vid return av Japan Rail Pass debiteras kund 15% av ordinarie värde av JR Passet vid köpetillfället och resterande 85% betalas in på önskat konto. JR Passen måste returneras fysiskt till Flygi AB, vänligen kontakta oss innan retur.

Japan Rail Pass som inte hunnit utfärdas i JR’s system och skickats ut till kund medför inga returavgifter.

§ 4. Giltighetstid
Ert Japan Rail Pass måste aktiveras och brukas inom 90 dagar från att det utfärdats av Flygi AB. Datum och giltlighetstid står noterat på er JR Pass voucher (MCO) och samtliga ordrar inkluderar fysisk dokumentation med extra & förklarande information om hur ett Japan Rail Pass växlas in.

§ 3. Reklamation
Ett Japan Rail Pass som utfärdats och registrerats i JR’s system kan endast reklameras och returneras enligt Returpolicy, vänligen se § 3. Returpolicy.

 

Integritetspolicy & GDPR

§ 1. INLEDNING
Dessa användarvillkor gäller för www.japanresa.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Japanresa.se, Fluxilo AB med organisationsnummer 559446-3696.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Skicka ett mail till vår kundtjänst och be om en avslutningsblankett. Denna blankett måste skickas tillbaka till kontakt@japanresa.se

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Eventuella ändringar ändras på hemsidan.

§ 2. SYFTE
Syftet med hemsidan är e-handel och paketresor enligt följande:

Förmedling av flygresor, hotellvistelser, upplevelser, utflykter, paketresor och uthyrning av hyrbil samt försäljning av JR Pass.

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN
Webbsidan ägs samt hanteras av Japanresa.se, Fluxilo AB i egenskap av juridisk person med säte i Göteborg.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande,
pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbsidan.
b) Användarnas ytterligare skyldigheter:

God ton måste användas vid brukande av sidans forum.

§ 5. IMMATERIALRÄTT
Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING
Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.
Slutpartner ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:
Slutpartners betalningssida.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY
a) Japanresa.se, Fluxilo AB förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR)
vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:
Personnummer, telefonnummer, e-postadress, ålder, boende, kön och fullständigt namn. Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas
Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:
Personuppgifterna kommer användas för bokning av eventuella biljetter av tredjeparts.

d) Tredje man.

Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till tredje part, både inom och utanför EU/EES, enligt följande:
personuppgifterna kommer delas med våra leveranspartners som bland annat Skyscanner. Dessa personuppgifter används vid köp av eventuella tjänster som Skyscanner eller andra aktörer erbjuder.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering
Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

 

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Jonathan Holm över antingen telefon, 08-399132, eller e-post, kontakt@japanresa.se.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Japanresa.se, Fluxilo AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen
av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
– Om samtycket återkallas,
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren
motsätter sig det,
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes
intresse att radera informationen,
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Jonathan Holm på antingen telefon, 08-399132, eller epost, kontakt@japanresa.se.

Telefontid: Vardagar 11:00-15:00.

Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.

§ 8. COOKIES
www.japanresa.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:
Vi använder cookies på våra olika webbplatser för att underlätta våra besökares aktiviteter på våra sajter. Vi använder cookies av tekniska skäl men även för att kunna mäta trafiken på våra olika sajter av rent statistiska skäl.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.flygi.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:
Nekas tillträde till hemsidan och våra tjänster.

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING
Japanresa.se, Fluxilo AB som äger hemsidan, www.japanresa.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

Problem som orsakts av kund, som bland annt missat inställningstid eller andra förseningar.

§ 11. JURISDIKTION
Hemsidan, www.japanresa.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 12. KONTAKT
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post kontakt@japanresa.se.
För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.